Het Subsidiehuis

De bedrijfsnaam impliceert het al. Het Subsidiehuis houdt zich bezig met een breed scala aan activiteiten op het gebied van subsidies. Hiertoe hoort het schrijven van subsidieaanvragen maar ook het ondersteunen van de uitvoering van subsidieregelingen, met andere woorden: we hebben ervaring aan beide kanten van de tafel.

De projecten waarvoor Het Subsidiehuis subsidieaanvragen vormgeeft bevinden zich hoofdzakelijk binnen de beleidsvelden economie en leefbaarheid. Wij ondersteunen initiatiefnemers bij het vormgeven en ontwikkelen van hun plannen en bij het verkrijgen van subsidiegelden waarmee deze plannen kunnen worden gerealiseerd.

Met onze kennis van subsidies, op zowel regionaal als provinciaal, nationaal en Europees niveau richten wij ons vooral op onderstaande doelgroepen:

  • Gemeenten
  • Regionale overheden
  • Non-profit organisaties (zorginstellingen, woningcorporaties)
  • Agrarische ondernemers (verbreding van activiteiten)

Het Subsidiehuis kan u een breed aanbod doen op het gebied van subsidieondersteuning. Dit is modulair vormgegeven waardoor u zelf kunt kiezen voor welke activiteiten u van onze diensten gebruik wilt maken. Tot de mogelijkheden behoort:

  • het verkennen van subsidiemogelijkheden voor uw specifieke project,
  • het aanvragen van subsidiegelden,
  • het ondersteunen van projecten (verzorgen van voortgangs- en eindrapportages) indien subsidie is toegekend en
  • het ondersteunen van projecten in het algemeen, (verzorgen van de secretarisrol bij vergaderingen, financieel beheer, etc.).