Het Subsidiehuis – INTERREG project RESANAT goedgekeurd

Het Subsidiehuis heeft de afgelopen maanden samen met Bureau Buiten in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) gewerkt aan de ontwikkeling van het RESANAT project. Voor dit INTERREG Vlaanderen-Nederland project heeft Het Subsidiehuis in nauwe samenwerking met de negen partners uit Nederland en Vlaanderen een gedegen begroting en dekkingsplan mogen vormgeven. Een begroting van ruim EUR 2 miljoen waarop een Europese subsidiebijdrage is toegekend van ruim EUR 1 miljoen. Met deze middelen gaan de partners aan de slag om in proefopstellingen, “nature based” bodemsaneringstechnieken toe te passen en verder te ontwikkelen. Hierbij worden planten, micro-organismen, natuurlijke materialen en wind- en zonne-energie ingezet om restverontreiniging in de bodem te beheersen.