Het Subsidiehuis – LIFE-project NARMENA – Ondersteuning financieel management

Het Subsidiehuis gaat de komende jaren de financieel manager van het LIFE-project NARMENA binnen de OVAM* ondersteunen. Doel is om het project netjes binnen de kaders van de regelgeving een uitrol te geven, het beschikbare budget optimaal te benutten én gedurende de looptijd continu in control te blijven als het gaat om de uitgaven. Daarnaast is het zaak om gedurende de zes jaren die het project loopt al steeds te bouwen aan een gedegen audit-trail. Dit zijn allemaal zaken waar Het Subsidiehuis de OVAM bij zal adviseren en daarnaast wordt er ad-hoc bijgesprongen ingeval zich onvoorziene vraagstukken voordoen.

 

In de voorbereiding heeft Het Subsidiehuis in onderaanneming van Bureau BUITEN uit Utrecht al gewerkt aan de ontwikkeling van de aanvraag (eind 2018, begin 2019). Daarmee is al een solide basis voor het project gelegd, door een gedegen begroting voor het gehele partnerschap te bouwen. Dit stelt de deelnemende partijen, zoals Agentschap Natuur & Bos, Natuurpunt en de Vlaamse Milieu Maatschappij, in staat om te experimenteren met oplossingen voor historische metaalverontreiniging in waterbodems.

 

* OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat er in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier wordt omgegaan met afval, materialen en bodem.