Het Subsidiehuis – Subsidieondersteuning van Food Tech Brainport

Sinds eind 2019 is Het Subsidiehuis actief voor Food Tech Brainport als subsidie-adviseur in de lopende subsidietrajecten FOX (Horizon2020) en Cotemaco (INTERREG NWE met een cofinanciering van de provincie Noord-Brabant). In deze projecten is Food Tech Brainport een projectpartner die inzet op een verdere uitbouw van haar proeffaciliteiten en op een versterking van de meerwaarde die Food Tech Brainport levert voor de food processing industrie.

 

Binnen deze twee projecten levert Het Subsidiehuis haar expertise op het gebied van financieel management ten behoeve van een optimale subsidiebenutting. Daarnaast levert Het Subsidiehuis ondersteuning bij het vormgeven van gedegen audit trails en bij het opbouwen van tussentijdse wijzigingsverzoeken. Met deze ondersteuning maakt Het Subsidiehuis het mogelijk dat Food Tech Brainport zich kan concentreren op haar hoofddoel: van toegevoegde waarde zijn voor de food processing industrie terwijl Het Subsidiehuis zorgdraagt voor de achterliggende subsidietrajecten.