Het Subsidiehuis – INTERREG NWE-project CurCol – Ondersteuning financieel management

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE), onderdeel van Avans Hogeschool, is Lead Partner in het INTERREG NWE project CurCol. Ter ondersteuning van het financieel management van dit project, heeft CoE BBE ervoor gekozen een beroep te doen op Het Subsidiehuis. Binnen deze opdracht, zorgt Het Subsidiehuis voor een effectieve budget tool zodat kosten continu kunnen worden afgezet tegen het goedgekeurde budget. Tevens zorgt Het Subsidiehuis ervoor dat partners geïnformeerd zijn over de geldende regelgeving vanuit het subsidieprogramma zodat elke projectpartner weet binnen welke kaders men zich dient te bewegen om kosten subsidiabel te laten zijn.

 

De partners binnen dit project, zoals Centexbel, het Athlone Institute of Technology en het Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials e.V. werken binnen dit project aan de valorisatie van biobased kleurstoffen in biologisch afbreekbare verpakkingen alsook aan de daadwerkelijke toepassing hiervan.