Diensten

HET SUBSIDIEHUIS – ONDERSTEUNING VAN IDEE TOT SUBSIDIEVASTSTELLING

Het Subsidiehuis ondersteunt het gehele proces: van concretisering van een projectidee tot de subsidievaststelling. Gedurende dit hele proces zorgt Het Subsidiehuis voor overzicht op financiële voortgang zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Daarnaast ondersteunt Het Subsidiehuis bij de verantwoording zodat uw successen ook de successen van de subsidieverstrekker worden.

 

 

Projecten

Projecten die door Het Subsidiehuis ondersteund zijn, zijn bijvoorbeeld:

Aanvraag RESANAT – INTERREG Vlaanderen-Nederland

Ontwikkeling projectbegroting voor internationaal samenwerkingsverband

Van idee tot project

Ondersteuning financieel management / subsidiemanagement Dutch Design Foundation

Ondersteuning van het financieel/subsidiemanagement van Dutch Design Foundation t.b.v. rechtmatige en optimale benutting van beschikbare middelen.

Uitvoering
Verantwoording

Aanvraag NARMENA – LIFE

Ontwikkeling projectbegroting voor internationaal samenwerkingsverband

Van idee tot project

Innovate Dementia – INTERREG NWE

Ondersteuning van het financieel management + verantwoordingen voor de partner

Uitvoering
Van idee tot project
Verantwoording