Diensten

HET SUBSIDIEHUIS – ONDERSTEUNING VAN IDEE TOT SUBSIDIEVASTSTELLING

Het Subsidiehuis ondersteunt het gehele proces: van concretisering van een projectidee tot de subsidievaststelling. Gedurende dit hele proces zorgt Het Subsidiehuis voor overzicht op financiële voortgang zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Daarnaast ondersteunt Het Subsidiehuis bij de verantwoording zodat uw successen ook de successen van de subsidieverstrekker worden.

 

 

Projecten

Projecten die door Het Subsidiehuis ondersteund zijn, zijn bijvoorbeeld:

CrossCare-INTERREG Vlaanderen-Nederland

Maatwerk ondersteuning van MKB-partners (PPL) bij hun financiële verantwoording

Uitvoering
Verantwoording

BAMB – Horizon 2020

Financieel management + verantwoordingen voor de coördinator

Uitvoering
Verantwoording

EVZ Esperloop Neerstraat-Geneneind in Bakel – Groen Ontwikkelfonds Brabant

Ontwikkeling projectvoorstel + subsidieaanvraag + begeleiding subsidietraject

Uitvoering
Van idee tot project
Verantwoording

Ondersteuning financieel management / subsidiemanagement Dutch Design Foundation

Ondersteuning van het financieel/subsidiemanagement van Dutch Design Foundation t.b.v. rechtmatige en optimale benutting van beschikbare middelen.

Uitvoering
Verantwoording