Het Subsidiehuis – Nieuwe opdracht voor Leefmilieu Brussel

Het Subsidiehuis heeft recentelijk de opdracht gekregen om het financieel management te verzorgen van alle Europese projecten van Leefmilieu Brussel. Of het nu gaat over Horizon2020, INTERREG, LIFE of URBACT projecten, Het Subsidiehuis zal zorgdragen voor het financieel management, de dossiervorming (audit trail) en de voorbereiding van eventuele audits. Na de begeleiding van eerdere projecten van Leefmilieu Brussel zoals BAMB (Horizon2020), ResilieNtWEB (INTERREG NWE) en Infinite Solutions (IEE) is de samenwerking tussen Leefmilieu Brussel en Het Subsidiehuis nu bekroond met een brede raamovereenkomst. Het eerste project dat Het Subsidiehuis in dit kader gaat ondersteunen, is het INTERREG Noord West Europa project FCRBE waarin Leefmilieu Brussel één van de partners is. Dit project draait om een stimulering van het hergebruik van bouwelementen om daarmee de circulaire economie een impuls te geven en materiaalverspilling in de bouw tegen te gaan