Het Subsidiehuis – Ondersteuning financieel management CrossCare – INTERREG Vlaanderen-Nederland

Vanuit de Coöperatie Slimmer Leven geeft een groot aantal zorgpartijen in de Brainport regio invulling aan vernieuwingen binnen het systeem van gezondheid en vitaliteit. Zorginnovaties worden aangejaagd en het bedrijfsleven wordt uitgedaagd en gefaciliteerd bij de implementatie van nieuwe vindingen. Eén van de projecten die Slimmer Leven uitvoert om innovaties in de zorg te versnellen, is CrossCare. Een project waarvoor het INTERREG Vlaanderen-Nederland een subsidiebijdrage heeft toegekend waarmee enerzijds een proeftuin is ingericht en anderzijds een fonds is opgebouwd waaruit bedrijven middelen kunnen ontvangen ter ondersteuning. Om het financieel management van haar partneractiviteiten in dit project in goede banen te leiden, is Het Subsidiehuis ingeschakeld. Hierbij zorgt Het Subsidiehuis voor het bouwen van een compleet audit trail, optimale benutting van beschikbare middelen en correct toepassen van de regelgeving van het subsidieprogramma.