Het Subsidiehuis – Ondersteuning subsidietraject Ateliers & Makerspaces – Regio Deal Brainport Eindhoven

Het Subsidiehuis – Ondersteuning subsidietraject Ateliers & Makerspaces – Regio Deal Brainport Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft in 2020, met ondersteuning van Het Subsidiehuis, een subsidieaanvraag ingediend bij de Regio Deal Brainport Eindhoven voor het project Ateliers & Makerspaces. Dit project richt zich op een versterking van het creatieve ecosysteem in de Brainport regio door enerzijds laagdrempelige atelierruimte te ontwikkelen en anderzijds een subsidieregeling mogelijk te maken voor makerspaces (plekken waar bijvoorbeeld ontwerpers terecht kunnen om gebruik te maken van specialistische apparatuur of kennis). Nadat de Regio Deal Brainport Eindhoven in de tweede helft van 2020 bekend heeft gemaakt aan dit project een subsidiebijdrage toe te kennen van ruim 4 miljoen euro, is Het Subsidiehuis gevraagd dit subsidietraject te begeleiden. Dit betekent dat Het Subsidiehuis gaat zorgen voor ondersteuning bij het financieel management van het subsidietraject, bij het opstellen van tussentijdse (financiële) voortgangsrapportages en bij het bouwen van een gedegen audit trail.