Het Subsidiehuis – Structurele samenwerking met Leefmilieu Brussel

Samen met Bureau BUITEN als hoofdaannemer gaat Het Subsidiehuis aan de slag voor Leefmilieu Brussel*. Doel van de opdracht is binnen een raamovereenkomst Europese subsidiekansen te benoemen, concrete aanvragen vorm te geven en uiteindelijk Europese middelen voor kansrijke projecten zeker te stellen. Onderwerpen waarop Leefmilieu Brussel acteert zijn onder andere klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, natuur en milieu en duurzame mobiliteit waarmee er legio kansen zijn om projecten vorm te geven binnen programma’s als bijvoorbeel LIFE, HORIZON EUROPE of INTERREG.

 

De rol van Het Subsidiehuis in deze trajecten is primair gericht op het bouwen van gedegen begrotingen waarbij Het Subsidiehuis zorgdraagt voor budget development tools. Deze tools bieden de mogelijkheid om de begroting die later in een online aanvraagformulier moet worden ingevuld, alvast in Excel te bouwen. Hierbij brengt Het Subsidiehuis enerzijds kennis in over de specifieke subsidieregeling, maar anderzijds ook een jarenlange ervaring op het gebied van begrotingsontwikkeling in partnerschappen waarbij een tiental Europese partners samen een budget moeten verdelen en invullen.

 

*Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.